Spolek vratimovských motorkářů S.V.M. Vratimov bylo založeno skupinou šesti motorkářů a dobrých lidiček nadšených pro motocykly jako nepřímý nástupce klubu MAT Vratimov a na základě stanov zaregistrováno dne 30.10.2002.

Cílem sdružení je hlavně rozvíjet spolupráci s ostatními sdruženími ve městě i mimo něj, přenechávat své zkušenosti mládeži a přispívat ke kladnému pohledu občanů na motorkáře.

Pro případné zájemce o práci v klubu jsou u předsedy sdružení k nahlédnutí  stanovy, podle kterých se řídíme.

V současnosti aktivně pracuje a jezdí ve sdružení 22 členů.

 

 

                       


x                                                           

       Ocenění za spolupráci